Tagasi

EASi hankekutse – Riiklike messistendide arhitektuurne ja kujunduslik lahendus 2022–2024

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub osalema hankes “Riiklike messistendide arhitektuurne ja kujunduslik lahendus 2022-2024”, mille riigihangete registri (RHR) viitenumber on  243753 ja EASi sisene hankenumber HNR210102.

Riigihanke eesmärgiks on leida partnerid, kes osutaksid messistendi (edaspidi nimetatud ka ühisstend) arhitektuursete- ja kujunduslahenduste koostamise teenust EAS poolt korraldatavatele ühisstendidele.

Detailne raamlepingu eseme tehniline kirjeldus on ära toodud RHAD lisas 1 „Tehniline kirjeldus“.

Hange on pakkumuste esitamiseks avatud kuni 21.01.2022 10:00.

Hankeprotsess toimub läbi Eesti Riigihangete Registri  (RHR). Juhendid registris pakkumuse esitamiseks leiate vajadusel registrist Abi nupu alt.

INFOTUND

Hankija korraldab hankest huvitatud ettevõtjatele infotunni 11.01.2022, kell 13.00, veebirakenduse TEAMS kaudu (link saadetakse osalejale hiljemalt päev enne infotundi).

Infotunnis osalemisest palume teada anda riigihangete registri teabevahetuse lehe kaudu hiljemalt 10.01.2022.

Hankest huvitatud ettevõtjatel, kes infotunnis ei osalenud on võimalik pärast infotunni toimumist kuulata infotunni helisalvestist RHRi dokumentide lehel.