Tagasi

Käimasolevad kunstiteoste tellimise ideekonkursid

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on kuulutanud välja kolm ning Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK) ühe ideekonkursi kunstiteoste soetamiseks.

Ideekonkursside kutsed on avaldatud riiklikus riigihangete registris aadressiga https://riigihanked.riik.ee/register

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on kuulutanud välja kolm eraldiseisvat ideekonkurssi kunstiteoste soetamiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kunstiteose tellimise ideekonkurss 

 • Hanke viitenumber on 155378
 • Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg on 24. oktoober kell 10:30
 • Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 15 476,4 eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Lühidalt lähteülesandest: Ideekonkursi raames otsitakse raamatukogu ruumidesse must-valges koloriidis esteetilist fotokunsti lahendust. Teema peab käsitlema loodust ja/või vaikust nii mikro- kui makrotasandil, nii otseselt kui kaudselt. Raamatukogus toimuv õppe- ning mõttetegevus vajab tuge inspireerivate taieste näol, mis võivad olla nii rahustavad kui virgutavad. Fotodel kujutatu võib olla nii kodu- kui  välismaine, elus või eluta loodus.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kunstiteose tellimise ideekonkurss 

 • Hanke viitenumber on 155383
 • Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg on 24. oktoober kell 10:30
 • Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 21 711,4 eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Lühidalt lähteülesandest: Toimuva konkursi raames otsitakse ideelahendust, mis rõhutab kõrgkooli tegevusvaldkonda – tervishoid ja meditsiin – ning haakub kooli visuaalse keelega. Otsitav idee sobitub hoonekompleksi arhitektoonikaga ning arvestab linnamaastiku eripärasid. Pakutava idee näol peab olema tegemist väliala taiesega, mis pakub lisafunktsioonina võimalust istumiseks ja/või sisaldab valgustuse elementi.

 

Tallinna Ehituskooli kunstiteose tellimise ideekonkurss 

 • Hanke viitenumber on 155339
 • Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg on 16. oktoober 2014 kell 10:30
 • Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Lühidalt lähteülesandest: Uueneva Ehituskooli juurde otsitakse ideelahendust kooli tegevusvaldkonna meeldejäävaks, silmapaistvaks, esinduslikuks ja atraktiivseks kuvamiseks läbi kunstiteose (või teoste). Loodav teos peab olema meeldejääv ja esinduslik taies, mis aja jooksul muutub osaks kooli kuvandist. Kunstiteose paiknemiseks on arhitekt välja pakkunud mitu võimalikku asukohta: peahoone kinnistu Järvevana tee poolne haljasala, peahoone hoovi poolne puhkeala ning puhkeala teisel korrusel.

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK) on kuulutanud välja ideekonkursi kunstiteose soetamiseks.

JKHK Särevere Tehnikamaja kunstiteose tellimise ideekonkurss 

 • Hanke viitenumber on 154473
 • Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg on 29. september kell 11:00
 • Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist viib Järvamaa Kutsehariduskeskus läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas kuni 23 000 eurot, millele lisandub käibemaks.
 • Konkursi auhinnafond on 1750 eurot.

 

 1. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.