Tagasi

In Memoriam Aili Nurk

Teatame kurbusega, et lahkunud on sisearhitekt 

Aili Nurk
25.12.1931 – 24.02.2018 

Aili Nurk lõpetas Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi 1064. aastal ruumikujundajana, instituudi lõpetamise järel määrati ta tööle ENSV Kunstifondi Tallinna Kunstitoodete Kombinaati kujundustööde ateljee kunstiliseks juhiks, paari aasta pärast asus ta kujundustööde ateljees loomingulisele tööle sisearhitektina ja töötas Kunstitoodete Kombinaadis (ARS) kuni pensionile minekuni. Aili Nurga professionaalne tegevus jätkus aastaid edukas koostöös erinevate disainerite ja tarbekunstnikega.

Aili Nurga sisearhitekti käekiri oli rikkalik – Tallinna Kunstitoodete Kombinaadis ARS valmisid tema poolt nii Tallinna Mustamäe elurajooni hallust rikastanud modernistlike restoranide “Szolnok” ja “Kännu Kukk” sisekujundused kui ka mitmed vanalinna omanäolised unikaalse sisustusega interjöörid, nagu populaarne õllerestoran “Karja Kelder” ja “Nunne Baar”.

Aili Nurk on öelnud “Ruum olgu kujundatud nii, et kujundust esmapilgul ei märkagi. Tunduma peab, et nii on siin alati olnud ja peabki olema. See on klassikalises mõttes parim.”

Tallinna Matkamaja sisekujunduse võidutöö kaasautor ja kauaaegne peresõber Jüri Kuuskemaa sõnul oli Aili oma loomult tagasihoidlik ning tal puudus see “mania grandiosa”, vastuvaidlematu tõe omamine, nagu on omane mõnele loovisikule.

Tallinna Matkamaja projekti iseloomustas põhjalik süvenemine ajalooallikatesse, oskus kaasata metallikunstnikke ja ajalootundlik arhitektuurikeel. Erinevate disainerite ja tarbekunstnike loomingu kaasamine rikastas Aili Nurga hilisemaidki projekte.

Jõgisoo mõisasüdame taastamine, kuhu omanäolise kodu rajamisest sai Aili ja tema abikaasa Kalju Nurga elutöö, oli Jüri Kuuskemaa sõnul võimalik tänu “Jõgisoo fenomenile”, milles oli oluline roll Aili Nurga oskustel ja mille tegevus ületas kaugelt ühe perekonna eralõbuks tehtava piirid. Tegemist oli suurt ühiskondliku tunnustust vääriva arhitektuuriilminguga, milles projekteerimis- ja ehitusorganisatsioonid võiksid Kuuskemaa sõnul näha loova suhtumise eeskuju paljude ebaotstarbekalt kasutatud või poolhüljatud mõisaansamblite kaasajastamisel.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval meie hulgast lahkunud sisearhitekt ütles 1998. aastal antud intervjuus ajakirjale “Kodu stuudio”, et on rahul oma elukutsega ja ka sellega, et on juhtunud elama kahe nii erineva poliitilise süsteemi ajal. Taasiseseisvunud riik jääb Aili Nurka mäletama 1997. aastal valminud Justiitsministeeriumi hoone sisekujundusega.

Leiname ja mälestame Aili Nurka ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele!

Ärasaatmine toimub Aili Nurga soovi kohaselt ainult lähisugulastele, mälestusteenistuse korraldamisest teavitab perekond eraldi.

Eesti Sisearhitektide Liit

Foto: Kaido Haagen