Tagasi

ESLi soov on rohkem väärtustada sisearhitektide rolli ühiskonnas ning Eesti kultuuriloos

Eesti Sisearhitektide Liidu tänavuse üldkogu raames, mis toimus 20. märtsil 2014 Balti Filmi- ja Meediakooli kinosaalis, kinnitati nii 2014. aasta tegevuskava ja eelarve kui uus põhikiri, anti üle väärikas auliikme tiitel legendaarsele Mait Summatavetile ning avati esmakordselt liidu omad ruumid vanalinnas Rüütli 4.

Eesti Sisearhitektide Liidu esimees Urmo Vaikla sõnul on liidul kanda oluline roll sisearhitektuuri tutvustamisel ning spetsialistide koondamisel.

“Olukorras, kus “kujundamine” on iga koduperenaise ning koduajakirja ampluaa, on liidu põhiline funktsioon tutvustada eriala professionaalset poolt, millest tihti palju ei teata või ei räägita,“ tõdes Vaikla, ning lisas: “pehmete väärtuste kõrval tegeleb sisearhitekt ikkagi ka väga tõsise professionaalse projekteerimistööga”.

Värskelt Eesti Kultuuri Koja liikmete hulka kuuluval Eesti Sisearhitekide Liidul on tänase seisuga 180 liiget, kellelt oodatake senisest suuremat panust liidu tegevusse. Liidu esimehe Urmo Vaikla sõnul liiguvad liidus asjad järjest paremuse poole, mida näitab nii finantsaruanne kui ka koostööpartnerite ja toetajate huvi ning panuse suurenemine. Edaspidine soov on eriala rolli ühiskonnas rohkem väärtustada.

Üldkogul esitleti ning kinnitati liidu nii 2013. aastaaruanne kui ka 2014. tegevuskava ja eelarve. Tegevuskava järgi on tänavu oodata väga mitmeid suuri ja olulisi sündmusi, nagu näiteks liidu tähtsündmuseks peetav rahvusvaheline sümpoosion “Interior Architecture – Dynamics of Theory and Practice”, koostöös arhitektidega toimuv suveseminar “Avalik ruum kunstiks” Saaremaal, heategevuslik töötuba, fotokonkurss ja palju muud põnevat.

Samuti esitleti üldkogul põhikirja muudatusi, mis põhinesid soovil kaasata senisest rohkem liikmeid liidu igapäeva tegemistesse ja muuta juhtorganite töö veelgi läbipaistvamaks. Hääletuse tulemusel kinnitati ja võeti vastu ESL uus põhikiri.

Tänavu nimetas Eesti Sisearhitektide Liit juba teist korda oma väärikaid ja silmapaistvaid liidu liikmeid auliikmeteks. Nõukoja otsusega austati auliikme tiitliga Eesti sisearhitektuuri ja tootedisaini elavat klassikut ning värsket Valgetähe III klassi teenetemärgi omanikku Mait Summatavetit.

“Liit ühendab erinevaid põlvkondi sisearhitekte ning paljud nooremad liikmed ei teagi, kes enne neid seda “põldu on kündnud”. Soovime rõhutada järjepidevust ning esmalt püüamegi auliikmeteks nimetada vanema põlve kolleege – see on meie tänu neile tehtu eest,” ütles Eesti Sisearhitektide Liidu aseesimees Ivi-Els Schneider.

Üldkogu raames avati pidulikult ka ESLi uued ruumid vanalinnas, aadressil Rüütli 4, mille valmimisel olid abiks suur hulk häid koostööpartnereid.

Urmo Vaikla sõnul on omad ruumid liidule väga suureks sammuks ja heaks motivaatoriks valdkonna edasiarendamisel ning liikmete omavahelisel suhtlemisel.

“Kõige suurem ootus ja väljakutse on meile, et liiduga ühineks rohkem just noori sisearhitekte ja, et alati ei oleks küsimus, mis ma liidult saan, vaid pigem, kuidas ma saan ise kaasa lüüa,” rääkis Urmo Vaikla.

Tiina Shein, TS Public Relations OÜ kommunikatsioonikonsultant

50 76 353 tiina@tspr.ee

Valiku fotosid üldkogult ja ruumide avamisest leiab ESLi FB lehelt.

Üldkogu meediakajastus:

Delfi

ERR

Loov Eesti