Tagasi

ESLi nõukoja uus esimees on Helen Oja

2. mail  kogunes ESLi nõukoja uus koosseis, mis uue põhikirja järgi koosneb 11 liikmest. Nõukoja esimeheks valiti ühehäälselt Helen Oja. Helen oli ka ESLi nõukoja eelmise koosseisu liige ja on aktiivselt kaasa löönud hariduskomisjoni töös.

Nõukoda arutas ESLi kuvandiga seotud teemasid ja tegi juhatusele ettepaneku  hariduskomisjoni koosseisu uuendamiseks. 

ESLi nõukoda täidab liidu üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal. Ta nõustab juhatust ja kinnitab juhatuse otsused, mis on liidu tegevuse seisukohalt olulised ning ületavad juhatuse pädevuse.