Tagasi

ESLi kuraatorinäituse “Eesti 100 tooli” konkurss

Tool on Eesti sisearhitektuuris olnud koha, ajastu ja kultuuri peegeldaja. Soov on peatada hetk ruumis, kuulata ja vaadata lugu, mida tool meile räägib – iga tool eraldi. Vaadelda iga lugu omaette. Aastast 1918, Eesti Vabariigi sünnihetkest alates. Lootuses, et tool kui osa ruumist kõnetab meid oma kuju, ajaloo, looja ja interjööriga, kuhu ta oli loodud.

Eesti mööblitööstuses on olnud väga erinevaid perioode, alates Lutheri tehasest esimese vabariigi ajal, Kooperaatori tehasest nõukogude perioodil kuni Standardi mööblitööstuseni tänapäeval. Saritoodang peegeldab vahetult majanduslikku olukorda ja valitsevaid trende. Tootmises olnud tool annab meile ka suurepärase ettekujutuse tootmisvõimalustest ja tehnika arengust.

Õnneks on Eestis siiski olnud ka traditsioon väärtustada tooli kui osa interjööri erilahendusest ning sisearhitektid on disaininud toole spetsiaalselt antud interjöörile. Kahjuks või õnneks ei ole nad kunagi läinud masstootmisse. Seda erilisem lugu on neil rääkida.

Näituse koostamiseks korraldatakse kuraatorikonkurss. Kuraatori ülesandeks on pakkuda välja omapoolne nägemus tooli kui sisearhitektuuris ühe määrava detaili esiletoomine, arvestades tema kohta nii Eesti sisearhitektuuri ajaloos, kaasaegses keskkonnas kui ka tulevikuinterjöörides. Kuraatorilt ootame ettepanekut näituse asukoha ja meediakajastuse osas, samuti kujunduse kontseptsiooni. Näitus saab koostatud nii, et vähendatud ekspositsiooni oleks võimalik kasutada ka rändnäitusena.

Kuraatorinäituse žüriisse kuuluvad: Mari Kurismaa (ESLi liige), Pille Lausmäe (ESLi juhatuse esimees), Eik Hermann (filosoof), Karen Jagodin (kunstiteadlane), Ken-Kristjan Ruut (ESLi liige) ning varuliikmena Jan Graps (ESLi liige).

Kuraatorinäituse võistluse esimese koha preemia on 800 eurot ja õigus kureerida aastanäitust. Kahe äramärgitud töö preemia on à 400 eurot. Žürii jätab endale õiguse vajadusel preemiaid ümber jagada.

Näitus on plaanitud avada 20. novembril 2018, mis on Eesti Sisearhitektide Liidu 28s sünnipäev. Talletatud fotomaterjali põhjal koostatakse raamat Eesti 100 Tooli.

Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 11. jaanuariks 2018 kell 16:00 meili teel aadressile info@esl.ee.

Eesti 100 Tooli kuraatorinäituse võistlustingimused