Tagasi

ESL üldkogu 9. märtsil Kumu auditooriumis

ESL üldkogu 2017 toimub neljapäeval, 9. märtsil algusega 14:00 KUMU auditooriumis.
Seoses valimistega, ootame teie põhjendatud ja kandidaatidega kooskõlastatud ettepanekuid ESLi esimehe, samuti juhatuse, nõukoja, aukohtu, stipendiumi- ja revisjonkomisjoni liikmete kohta hiljemalt 6. märtsiks aadressil info@esl.ee. Juhime tähelepanu sellele, et osalemine juhatuse, nõukoja ja töögruppide töös eeldab aega ja pühendumist.

Palume oma osalemisest teatada hiljemalt 2. märtsiks aadressil info@esl.ee.
Liikmetel, kes soovivad üldkogul sõna võtta, palume see eelnevalt registreerida.

Ootame rohket osavõttu!

Ajakava

13:30 – 14:00 Kogunemine ja registreerimine
14:00 – 14:40 Kokkuvõte juhatuse tööst / juhatuse liikmete sõnavõtud
14:40 – 14:50 Kokkuvõte nõukoja tööst
14:50 – 15:00 SISU 2017 sümpoosion ja ECIA juhatuse töö
15:00 – 15:05 2016. a majandusaasta aruanne ja aruande kinnitamine
15:05 – 15:10 2016. a revisjonikomisjoni aruanne ja aruande kinnitamine
15:10 – 15:15 2017. a tegevuskava ja eelarve ülevaade ning kinnitamine
15:15 – 15:45 Liikmete teemapüstitused
15:45 – 16:15 Juhatuse esimehe ja juhatuse, nõukoja, aukohtu,
stipendiumite ja revisjoni komisjoni kandidaatide tutvustamine, hääletusreglemendi tutvustamine
16:15 – 16:45 Sedelitega hääletamine, kohvipaus
16:45 – 18:00 Häälte lugemine
16:45 – 18:15 ESL aastapreemiate laureaatide ettekanded
ESL auliikmete tutvustamine
ESL uute liikmete tutvustamine
ESL toetajaliikmete tutvustamine ja tänamine
18:15 – 18:30 Hääletustulemuste avalikustamine
18:30 – 19:30 Vaba suhtlus, vein ja suupisted