Tagasi

ESL ECIA Põhjamaade istungil Nordic Meeting

Eesti Sisearhitektide Liit, esindajad Tüüne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla, osales esmakordselt ECIA (European Council of Interior Architects) Põhjamaade istungil Kopenhaagenis koos Taani, Islandi, Norra, Rootsi ja Soome sisearhitektide esindajatega.

Põhjamaad andsid ülevaate oma erialaliitude tegevusest ning hariduse hetkeseisust. Tunti puudust avalikest konkurssidest sisearhitektuuris, diskuteeriti edasiste võimalike koostööprojektide üle Põhjamaade erialaliitude vahel. Samuti kaaluti ECIA uute liikmete kaasamise võimalusi, tunti huvi kontaktide vastu Lätis ja Leedus.

ESL jagas laiali Ruumipildi aastaraamatud 2012 ja 2013 ning tutvustas rahvusvahelist sisearhitektuuri sümpoosioni ‘Interior Architecture – Dynamics of Theory and Practice’, mis toimub Tallinnas 11.-14.06. ECIA president Joke van Hengstrum Hollandist tuleb Tallinna ESL sümpoosionile tutvustama ECIA hariduse hartat – European Charter of Interior Architecture Training 2013.

Sel sügisel toimub ka Londonis ECIA assamblee, kus valitakse uus ECIA president.

Tüüne-Kristin Vaikla