Tagasi

EKA sisearhitektuuriosakonna lõputööde kaitsmised

MAGISTRITÖÖDE kaitsmised toimuvad neljapäeval, 06. juunil Eesti Kunstiakadeemias, Põhja puiestee 7, ruumis A405.

11:00-11:45  Amr Gamal Elshaaer

„FORMALISEERIDES ELAMUEHITUSE MITTEFORMAALSUST ALEKSANDRIAS EGIPTUSES: MODULAARNE DISAIN HAWD10 JAOKS“

„FORMALIZING HOUSING INFORMALITY IN ALEXANDRIA, EGYPT: MODULAR FOR HAWD 10“

Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

11:45-12:30 Helen Teetamm

„KAEVA TERVISEKS – MULD KUI TAASAVASTATUD ELEMENT SISERUUMIS“

„DIG IN FOR THE BENEFIT OF HEALTH – REINTRODUCING SOIL AS AN INDOOR ELEMENT“

Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

12:30-13:15 Siim Karro

“TAJULINE LOOTUSETUS PINNAPEALSUSE AJASTUL“

„PERCEPTUAL DESPAIR AT THE AGE OF FLATNESS „

Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

13:15-14:00 LÕUNA

14:00-14:45 Kaia Tungal

„ELU, SURM JA RUUMID NENDE VAHEL. SURNUAIAKULTUURI OLUKORRAST EESTIS: DISAINI FIKTSIOONIDE LOOMINE MATMISPAIKADE KONTEKSTIS“

„LIFE, DEATH AND THE SPACES IN BETWEEN. THE CURRENT STATE AND FUTURE OF CEMETERY CULTURE IN ESTONIA: EXERCISING DESIGN FICTIONS IN THE CONTEXT OF BURIAL PRACTICES AND SPACES“

Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks, Keiti Kljavin

14:45-15:30 Andrea Liliana Zúñiga Lozano

„RUUMIKUJUNDUSEST ÜHISKONNA SOTSIAALSE ALUSKOENI. LUUES KOHTUMISI RAHUJÄRGSES KOLUMBIAS“

„FROM SPATIAL DESIGN TO SOCIAL FABRIC: GENERATING ENCOUNTERS IN POST-PEACE-AGREEMENT COLOMBIA“

Juhendajad: Gregor Taul, Hannes Praks

Retsensent: Edina Dufala-Pärn

15:30-16:15 Eva-Maria Truusalu

„RUUM KUI MÄNGU ALGATAJA: LASTEAED KATKEMATU MÄNGUMAASTIKUNA“

„ENVIRONMENT INITIATING PLAY: KINDERGARTEN AS AN ABSTRACT PLAY LANDSCAPE“

Juhendajad: Gregor Taul, Tiit Sild, Hannes Praks

BAKALAUREUSETÖÖDE kaitsmised toimuvad 10.-11. juuni Põhjala tehases (Marati 5, Tallinn).

Delija Thakur

VIADUKTIALUNE VÄLJAELAMISRUUM
Juhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso

Sandra Mirka

KUNI SURM MEID LAHUTAB
UNTIL DEATH DO US APART
Juhendajad: Laura Linsi, Roland Reemaa
Juhendajate assistent: Mariann Drell

Ilona Grono

HRUŠTŠOVKADE EHK TÜÜPSEERIA 1-317 KORTERMAJADE SISEARHITEKTUURNE KAASAJASTAMINE

REIMAGINING THE INTERIOR ARCHITECTURE OF KHRUSHCHYOVKA APARTMENT BUILDINGS

Juhendajad: Peeter Klaas

Elin-Harriet Helemäe

DIGITAALSED VAHENDID TAASTAVATE KESKKONDADE LOOMISEKS
DIGITAL MEANS FOR RESTORATIVE ENVIRONMENTS
Juhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso
Juhendajate assistent: Jekaterina Zakilova

Veera Gontšugova

A NIGHTCLUB FOR TODAY: DANCING IN LABYRINTH & RUINS
ÖÖKLUBI TÄNA: TANTS LABÜRINDIS JA VAREMETES
Juhendajad: Laura Linsi, Roland Reemaa
Juhendajate assistent: Mariann Drell

Eri Rääsk

MIS ON SEE KOHT, KUS TAEVAS PUUTUB MAAD?
THE PLACE THE HEAVEN TOUCH THE EARTH
Juhendajad: Liina-Liis Pihu, Malle Jürgenson
Juhendajate assistant: Anni Kotov

Anna-Grete Konsap

KAUBANDUSKESKUSTE ÖINE KASUTUS?
THE NIGHTIME USE OF SHOPPING MALLS?
Juhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso
Juhendajate assistent: Jekaterina Zakilova

Martin Kukk

ÖKOLOOGILISE DISAINI ALUSED ÜHEPEREELAMU NÄITEL
THE BASICS OF ECOLOGICAL DESIGN IN THE EXAMPLE OF A SINGLE-FAMILY HOUSE
Juhendaja: Ville Lausmäe

Kirke Kalamats

MEIE LASTEAED: LASTE EMPAATIA ARENGU TOETAMINE RUUMIS
KINDERGARTEN MEIE – SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S EMPATHY THROUGH SPACE
Juhendajad: Liina-Liis Pihu, Malle Jürgenson
Juhendajate assistant: Anni Kotov

Karolin Kaup

KATUS 2 TATARI 64 REKREATSIOONIALA
Juhendajad: Jan Graps, Ken Ruut

Maria Helena Luiga  

KAEVE KAEMUS: MAASTIKU KOGEMINE LÄBI PINNASESSE LÕIGATUD RUUMI
Juhendajad: Laura Linsi, Roland Reemaa
Juhendajate assistent: Mariann Drell

Janne-Elise Kond

EAKATE- JA LASTEAED
ELDERLY- AND KINDERGARTEN
Juhendajad: Liina-Liis Pihu, Malle Jürgenson
Juhendajate assistant: Anni Kotov

Birgit Õigus

TEEKOND
JOURNEY
Juhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso
Juhendajate assistent: Jekaterina Zakilova

Teele Tomson

MEELTERUUM VAIMUVILI
MINDROOM
Juhendajad: Jan Graps, Ken Ruut

Henri Papson

HINGESTATUD AKNA KOREOGRAAFILINE FENOMEN
THE CHOREOGRAPHIC PHENOMENON OF A HINGED WINDOW
Juhendajad: Laura Linsi, Roland Reemaa
Juhendajate assistent: Mariann Drell

Emely Mihkelsoo

VIBRATSIOONID
VIBRATIONS
Juhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso
Juhendajate assistent: Jekaterina Zakilova