Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liit tähistab 25. aastapäeva

Täna, 20. novembril täitub Eesti Sisearhitektide Liidu asutamisest 25 aastat. Veel enne Eesti Vabariigi taassündi ühinesid sisearhitektid organisatsiooni, et seista hea Eesti elu- ja ruumilise keskkonna loomise eest.

Täna räägib ESL aktiivselt kaasa kogu Euroopa elukeskkonna strateegiate arendamisel Euroopa Sisearhitektide Ühenduse (ECIA) liikmena – 2015. aastal valiti ESL nõukoja liige, sisearhitekt Tüüne-Kristin Vaikla ECIA juhatusse, mis esindab 16 liikmesriigi erialaliidu sisearhitekte ja kujundab Euroopa-ülest väärtusliku elukeskkonna poliitikat ja vastutab sisearhitekti kutse kvaliteedi eest.

Kuigi sisearhitektid tegutsesid ka varem ENSV Kunstnike Liidu all kujundajate sektsioonis, otsustati 1990. aastal Soome kolleegide eeskujul luua iseseisev erialaliit, mis on tänaseni terves Baltikumis ainus. Asutavasse kogusse kuulusid 1990ndal aastal 14 eesti sisearhitekti: Vello Asi, Leila Pärtelpoeg, Leo Leesaar, Taevo Gans, Eero Jürgenson, Aet Maasik, Juta Lember, Krista Roosi, Teno Velbri, Rein Laur, Ivi-Els Schneider, Mati Leon, Malle Agabuš ja Taimi Soo.

“Tänu Eesti geograafilisele asukohale olime kursis mujal maailmas toimuvaga ja püüdsime väga luua võimalusi tegutseda teisiti kui nõukogude kord seda võimaldas. Paistsime silma ja erinesime oma loominguga teistest liiduvabariikidest, Eestit peeti ju Venemaal “välismaaks”. Mõte oma eriala liidust küpses väga pikalt ja esimesel võimalusel asutasime oma organisatsiooni, mis ühendab enamuse meie erialal tegtsevaid professionaale,” selgitab üks asutajaliikmetest, sisearhitekt Ivi-Els Schneider.

Peamisteks liidu eesmärkideks asutamisel seati: vaimselt ja füüsiliselt väärtusliku elukeskkonna loomist; ühiskonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu mõjutamist; eesti sisearhitektuuri arendamist, sisearhitektuuri pärandi säilitamist ja hoolitsemist ning sisearhitektuuri arengu uurimist ja teadlikku suunamist; samuti eesti sisearhitektide ühendamist oma elukutsete, aadete, kohustuste ja õiguste teostamiseks.

ESL juhatuse esimees Urmo Vaikla: “Samad eesmärgid ja põhimõtted on ka praeguse ESLi jaoks endiselt aktuaalsed. Prioriteediks on sisearhitektuuri kui otseselt inimskaalal ruumiga tegeleva eriala väärtustamine ja arendamine tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ning seda läbi tiheda koostöö teiste erialade ja valdkondadega.”

ESL hoolitseb liikmete kutseoskuste ja huvide eest ning toetab sisearhitektide koolitamist. Liit vastutabki tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutsekvalifikatsiooni andmise eest, mida jagatakse neljale kutsetasemele: sisearhitekt tase 6, diplomeeritud sisearhitekt tase 7, volitatud sisearhitekt tase 7, sisearhitekt ekspert tase 8. Tihedat koostööd tehakse Eesti Kunstiakadeemiaga professionaalse sisearhitektuurialase kõrghariduse arendamises, kus on sisearhitekte koolitatud juba 1938. aastast.

Täna kuulub liitu 185 sisearhitekti. Juhatuse liikmed on Urmo Vaikla (esimees), Ivi-Els Schneider (aseesimees), Kaido Kivi (aseesimees), Loreida Hein, Toomas Korb, Raul Tiitus ja Maarja Varkki.

2012 astus ESL üleeuroopalise kutseorganisatsiooni European Council of Interior Architects täieõiguslikuks liikmeks. ESL osaleb aktiivselt ühenduse tegevuses, sh ECIA Põhjamaade ühenduse ja peaassamblee istungitel.

“Uue ECIA juhatuse fookuses on sisearhitektuuri haridus ning tugevate erialaste kontaktide loomine ja hoidmine Euroopas ning maailmas. Tallinnas toimub kevadel rahvusvaheline sisearhitektuuri sümpoosion SISU 2016, kus osalevad ECIA liikmed,” sõnab ECIA juhatuse liige Tüüne-Kristin Vaikla.

Igal aastal toimuvad ESL eestvedamisel näitused, konverentsid, seminarid, erialased konkursid, õppereisid ja muud erialaga seonduvad üritused. Kord aastas toimub ESL üldkogu ning rahvusvaheline sisearhitektuurisümpoosion SISU. ESL annab välja erialateoreetilist ajakirja SISU_LINE ja parimatest interjööridest raamatut RUUMIPILT. Erialased koostööseminarid toimuvad liidu partnerite ja toetajaliikmete kaasabil ning suveseminar koostöös Arhitektide Liiduga.

Veel vanem kui Eesti Sisearhitektide Liit on sisearhitektide tunnustamiseks loodud parima interjööri aastapreemia, mida antakse välja sellel aastal juba 38. korda. Tänavuste parimate interjööride tunnustamine leiab aset 4. detsembril Eesti Sisearhitektide Liidu, Arhitektide Liidu ja Maastikuarhitektide Liidu ühisel arhitektuuriauhindade galal Kultuurikatlas.