Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liidu liikmeskond on jõudsalt kasvanud ja sellega ka kõlapind ühiskonnas

10. märtsil kogunes RMK peahoone saalis, Tallinnas, Eesti Sisearhitektide Liidu üldkogu, kus võeti liikmeskonda pidulikult vastu kaheksa sisearhitekti: Deizi Kahar, Gerly Grünbaum, Ivi Piho, Liina Remmer, Liisa Põime, Viktoria Bankov, Mari Põld ja Kristiina Kuus. Nende liitumisega täitus ESLil pea 200 liiget. Üldkogule esitleti ESL 25. aastapäeval nimetatud uusi auliikmeid: Aulo Padar, Juta Lember, Taevo Gans ja Helle Gans.

25 aastat tagasi asutasid Eesti Sisearhitektide Liidu 14 asutajaliiget, seega on liit tänaseks kasvanud 14-kordselt. Üldkogul tõdeti, et kasvanud on ka liidu tegevuste ampluaa, aktiivsus ja positsioon Euroopas ning suurenenud väljakutsed:

“Selle 25 aasta jooksul on maailm väga palju muutunud. Kui ESL alustas, ei olnud meil veel võimalik kasutada mobiiltelefone, e-maili, internetti jt digitaalseid vahendeid. Täna ei kujuta me oma elu nendeta ette. Ühiskonna areng seab sisearhitektidele hoopis uutmoodi väljakutseid,” rääkis juhatuse esimees Urmo Vaikla oma avaettekandes.

Tsiteerides maailmakuulsat arhitekti Gehryt, viitas Vaikla, et vaid väikest osa tänasest ehitatud keskkonnast võib nimetada arhitektuuriks ja tõi näiteks ehitusvaldkonna hariduses kasutatava õppematerjali illustratsiooni “Hoonete ehitusvaldkonna kutsed Eestis”, kus on ehitajate, konstruktorite, inseneride jt seast välja jäetud arhitektid ja sisearhitektid, kelle ideest ja projektist peaks kõik ju alguse saama. Vaikla pidas seda murettekitavaks ning märkis, et sisearhitektide liidu ülesanne on teadvustada ühiskonnas ja partnerite seas sisearhitekti rolli osatähtsust elukeskkonna kujundamisel.

Juhatuse esimehele sekundeeris ESL asutajaliige ja nõukoja esimees Eero Jürgenson, kes viitas, et paraku jäävad väga sageli uute arenduste või hoonete puhul arendajate, ehitajate ja arhitektide kõrval sisearhitektid mainimata ning ka selle eest on vaja seista, et sisearhitektuurse lahenduse autorid saaks tunnustatud.

Juhatuse liige Toomas Korb tegi ettekande seadusandluse töögrupi tegevusest ehitusseadusega kehtestavate määruste muutmiseks, millega soovitakse ennistada sisearhitektidele projekteerija staatust ehitusseadustiku kontekstis, võimaldamaks sisearhitektidele sõltumatut majandus- ja kutsetegevust nende erialase pädevuse piires.

Urmo Vaikla tegi üldkogule ettepaneku moodustada töögrupp, kes ühe aasta jooksul analüüsiks sisearhitektide ja arhitektide liitude ühise katuseorganisatsiooni alla viimise plusse ja miinuseid ning annaks järgmisel aastakoosolekul üldkogule analüüsi tulemustest ülevaate.

ESL juhatus ja tegevjuht Liivi Haamer esitlesid üldkogule möödunud ja eelolevaid tegevusi, sh Ivi-Els Schneideri algatatud lasteaedade keskkondade parendamise koostööprojekti Lincona jt ettevõtetega. Projekti sisendiks oli Lincona tellitud uurimus Eesti lasteaedade seisukorrast, mille kohaselt on paljud väikelaste asutuste keskkonnad amortiseerunud ja kehvas seisus. Koostöös Linconaga on ESL teinud korda kolme lasteaia põrandad ja eesmärk on renoveerida veel mitmeid lasteaedu, kaasates sponsorettevõtteid. Projektiga soovitakse tuua ühiskonna ja vastutajate tähelepanu väikelaste igapäevakeskkonna halvale olukorrale ja kutsuda esile muutusi.

Tüüne-Kristin Vaikla, kes esindab Eestit Euroopa Sisearhitektide Assotsiatsiooni ECIA juhatuses, tutvustas üldkogule juba kolmandat korda toimuva SISU sümpoosioni teemat ja programmi. Eesti Sisearhitektide Liit toob koostöös Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnaga SISU III rahvusvahelisele sisearhitektuuri sümpoosionile teoreetikuid ja praktikuid Eestist, Euroopast ja kaugemaltki.

Seekord keskendub SISU sümpoosion hetkel maailmas kõige aktuaalsemale teemale, rändele ja kannab pealkirja “Welcome Stranger!”. SISU kuraator Tüüne-Kristin Vaikla tutvustas eeloleva sümpoosioni sisu:

“Ränne on tänase maailma olulisim teema. SISU sümpoosion otsib nüüdisaja nomaadliku elulaadi ootuste ja vajaduste peegeldusi kohanemise ja kodunemise näiteil. Mil moel avalduvad mitmekesiste kultuuride mõjud lokaalselt ehk teisisõnu, kuidas suhestuda muutuva maailmaga (sise)arhitektuuri kuieriala vaatepunktist? Kuidas töötab arhitekt/disainer paralleelselt erinevas kultuurikontekstis?”

Sümpoosion toimub 1.- 3. juunini, 2016 Hobuveskis, Lai 47, Tallinnas. Programm ja esinejad avaldatakse lähiajal.

Eesti Sisearhitektide Liit tänab oma toetajaliikmeid: InterStudio, Hektolan, Moodne Valgustus, Tarkett Polska, Bauhof Group, Elke Mööbel, Lincona Konsult, Akzo Nobel Baltics, Wermstock, Villeroy & Boch Gustavsberg, Vivarec, Fagerhult, Decoland, E-Lux, Puustelli, Glamox, Floorin, BJÖRN Espresso BAR.

Lisateave

Liivi Haamer
Tegevjuht
liivi@esl.ee

Urmo Vaikla
Juhatuse esimees
urmo@vaiklastudio.ee