Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liidu KEVADKOGU reedel 11.05.2012 k.17.00

Rüütelkonna hoone (Eesti Kunstiakadeemia) saalis, Kiriku plats 1, Toompea

PÄEVAKORD:
17.05 – ESL üldkoosoleku avamine
Uue liikme tutvustus – Katrin Tammsaar
17.15 – aasta aruannete ja eelarve kinnitamine
Raamatupidamise aastaaruanne
Revisjonikomisjoni töö aruanne
2012.a. eelarve kinnitamine
17.30 – ESL juhatuse tööst talv 2011-2012 kevad:
SISEARHITEKTI EETIKANORMID
ÜLEVAADE JUHATUSE TEGEVUSEST
18.20 – Suveplaanidest
ESL-EAL ühised suvepäevad HAAPSALUS
18.30 – Traditsiooniline SELTSKONDLIK OSA