Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liidu ja koostööpartnerite heategevusprojekt 2019: Rummu lasteaed Lepatriinu

Tänavuseks lasteaia heategevusprojektiks on Rummu lasteaed Lepatriinu, mis asub aadressil Aia 9, Rummu, Harjumaa.

Lasteaed on eesti- ja venekeelne, vene keelt kõnelevatel lastel on eesti keele kui teise keele õpeja. Lasteaiale on omane kahe kultuuri sündmuste segunemine, lapsed saavad osa nii eesti kui vene kultuurist. Õppekava rõhutab tervisliku ja psühho-sotsiaalse keskkonna tähtsust.

Otsime projekti sisearhitekti(e), kes esitaks idee ruumilahendusele ja vajaduste kirjelduse. ESL kompenseerib tegijate töövaeva 600 euro ulatuses ja töö käigus tekkivad otsesed kulud.
Vallal on hiljem soov tellida autori(te)lt sisearhitektuurne lahendus kõikide lasteaia ruumide renoveerimiseks.
Varasemate aastate heategevusprojekte on vedanud sisearhitektid Ivi-Els Schneider, Anne Määrmann ja Kristi Prinzmann.

Ootame ideekavandeid hiljemalt 30.05.2019. Täpsustavad küsimused palume saata aadressil info@esl.ee.

Eesmärk:
Renoveerida lasteaia rühmaruum Sinilill.

Kommunikatsioonialased eesmärgid:
1.     Julgustada lasteaedade haldajaid/omanikke otsima ruumide paremaks muutmisel professionaalsete sisearhitektide abi, kes oskavad soovitada läbimõeldud, nutikaid ja tihti ka (pikaajalises plaanis) soodsamaid lahendusi ning lastele sobivaid materjale; anda nõuandeid ehitustööde kvaliteetseks teostamiseks.
2.     Tõmmata tähelepanu liidule ja sisearhitekti rollile.
3.     Luua positiivset fooni projektis osalevatele ettevõtetele ja reklaamida nende teenuseid ning tooteid.

Ajakava draft (ehitustööd peavad toimuma vahemikus juuli-august):
1.     Esmased ideed ruumilahendusele ja vajaduste kirjeldus – mai lõpp.
2.     Kommunikatsioon – avatud külastused vastavatud lasteaedadesse.
3.     Ehitushinnang – juuni lõpp.
4.     Vajalike materjalide laoseisude või tellimisvajaduste selgitamine – juuli algus.
5.     Ruumide ettevalmistamine ja vajadusel lammutustööd – juuli.
6.     Kommunikatsioon – ajakirjandusse artiklid, mis toimub ehitusel.
7.     Viimistlustööd – august.
8.     Kommunikatsioon – avamine.

Liidu kontaktid:
Kristiina Raid, büroojuht, kristiina@esl.ee, 5161900
Ivi-Els Schneider, ivielsschneider@gmail.com, 5065713

Ettevõtete kontaktid:

Lasteaia kontaktid:
Erki Ruben, Lääne-Harju vallavalitsus, abivallavanem, erki.ruben@laaneharju.ee, 6790607
Signe Vaikla, direktor, signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee, 53475725