Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2020 konkurss

KONKURSS
“EESTI SISEARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIA 2020”

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab välja aastapreemia konkursi, sel korral on tegemist 43. aastaga.

Konkursi väljakuulutamine: 08. juuni 2020
Konkursitööde esitamise tähtaeg: 10. august 2020 kell 23:59:59

Aastapreemiad antakse välja:
– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/-komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Välja antakse 1 – 3 (üks kuni kolm) aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.
Lisaks antakse žüriiväliselt välja 1 (üks) Vello Asi nimeline tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemia konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

OSAVÕTT:

Aastapreemia konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.
Konkursitöö esitatakse selleks loodud veebivormil (Google Forms), kuhu sisestatakse järgnev info:

 • Konkursitöö esitaja (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Teose nimetus ja aadress.
 • Teose valmimise aeg (kuu, aasta).
 • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt. Olemasolul lisada projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed.
 • Portfoolio ehk teost tutvustavad fotod, graafiline esitlus ning lühikirjeldus (ühe PDFina, lisatava faili nimetuses peab sisalduma objekti nimi ning faili maht peab jääma alla 10MB).
 • Foto teosest, mida konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi pressikajastuses (faili nimetuses peab sisalduma teose ning foto autori nimi).
 • Ehitaja/teostaja andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Omaniku/tellija andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Kinnitus, et omanik/tellija on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks.
 • Kontaktisiku andmed (meiliaadress, telefon) teose külastamiseks.
 • Kinnitus, et esitatud andmed on lõplikud ning muutmisele ei kuulu.

ŽÜRII KOOSSEIS*:

Mari Koger, sisearhitekt
Kaire Kemp-Tišler, sisearhitekt
Kalle Komissarov, arhitekt
Evelyn Fridolin, kunstiteadlane
Välisliige (täpsustub)