Tagasi

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2016 konkurss

ESL jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab välja aastapreemia konkursi.

Konkursi väljakuulutamine 06. mai 2016
Tööde esitamise tähtaeg 31. mai 2016

 • Preemiad antakse valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest; 
 • teostatud mööblieseme/komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest; 
 • muu sisearhitektuurialase tegevuse (publikatsioon, film, sündmus jne) eest.

Antakse välja 1 – 4 aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal. 

Lisaks antakse välja 1 tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja EKA sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Aastapreemia konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte  või 

publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemiate konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose 

valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril (autoritel).

OSAVÕTT:

Aastapreemiate konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid. Koos sooviavaldusega konkursil osalemiseks esitab autor teost tutvustava digitaalse portfoolio ühe pdf-failina, milles sisaldub:

 • Teose täielik nimetus ja aadress
 • Valmimise kuu, aasta
 • Autori (autorite) nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, aadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt.
 • Vajadusel projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed
 • Tellija ja ehitaja/teostaja andmed
 • Teost tutvustavad fotod, graafiline esitus ning lühikirjeldus
 • Omaniku või tellija nõusolek konkursil osalemiseks (võib olla ka suuline) ning kontaktisiku andmed objekti külastamiseks

ŽÜRII KOOSSEIS:

 • Anja Dirks (ECIA president, Holland)
 • Eik Hermann
 • Kadri Klementi
 • Mari Kurismaa
 • Urmo Vaikla

Žürii töö toimub kahes etapis ja otsus tehakse 3 kuu jooksul.
Konkursi reglement on leitav ESLi kodulehel.

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate galaõhtul 09. detsembril 2016, Teatris NO99.

Nominentide töödest koostatakse näitus ja antakse välja raamat „Ruumipilt 2016“.