Tagasi

Eesti Maastikuarhitektide Liit kuulutab välja konkursi “Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2011”

Eesti Maastikuarhitektide Liit kuulutab välja konkursi „Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2011“ soovides sellega tunnustada silmapaistvaid saavutusi Eesti maastikuarhitektuuris ning ergutada maastikuarhitektuurielu.

Kandidaate võib esitada maastikuarhitektuurialase tegevuse erinevatest valdkondadest (sh sündmused, publikatsioonid, objektid jne). Teo toimumise, sh objekti valmimise aeg peab jääma aastasse 2011. Kandidaatide esitamise õigus on kõigil.

Esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava teo välja Eesti Maastikuarhitektide Liidu üldkogu, kellel on õigus vastavate tööde puudumisel see ka valimata jätta. Aasta Tegu kuulutatakse välja aprillis, mis on kuulutatud Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Liidu (IFLA) poolt maailma maastikuarhitektuuri kuuks.

Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta võetakse vastu kuni 02.03.2012 e-kirja teel tegu[at]maastikuarhitekt.ee.

Ettepanekus peab sisalduma:
* teo nimetus (objekt, sündmus vms);
* autor nimi (tunnustuse saaja);
* objekti puhul vähemalt kaks fotot, asukoht;
* teo lühikirjeldus;
* vabas vormis tekst kandidaadi esitamise põhjendusega.

Maastikuarhitektuuri aasta tegu on varasemalt valitud kolmel korral, kui selleks oli maastikuarhitekti ametikoha loomine Tallinna ja Tartu linnavalitsustes (2005), Tamula ranna-ala Võrus (2009; Andres Viitkar, Artes Terrae OÜ) ning Eesti Maanteemuuseumi välialad (2010; Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg, Salto AB OÜ).

Info:
Mihkel Lember
Eesti Maastikuarhitektide Liit
tegu[at]maastikuarhitekt.ee

www.maastikuarhitekt.ee

Edastas:
Eesti Arhitektide Liit