Tagasi

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab…!

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja konkursi korraliste õppejõudude ametikohtade täitmiseks.

Ajavahemikuks 01.09.2010–31.08.2015

KUNSTIDE TEADUSKOND

Graafika õppetool

professor, õppetooli juhataja (1,0 koht)

Maali õppetool

professor, õppetooli juhataja (1,0 koht)

Skulptuuri õppetool

dotsent (1,0 koht)

KUNSTIKULTUURI TEADUSKOND

professor, dekaan (0,5 kohta)

Kunstiteaduse Instituut

moodsa kunsti ajaloo professor, Instituudi juhataja (0,5 kohta)

kunstiteooria professor (0,5 kohta)

Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

professor, osakonnajuhataja (1,0 kohta)

DISAINITEADUSKOND

Graafilise disaini osakond

professor, osakonnajuhataja (1,0 kohta)

Keraamika osakond

professor, osakonnajuhataja (1,0 kohta)

Tootedisaini osakond

professor, osakonnajuhataja (1,0 kohta)

dotsent (1,0 kohta)

Tekstiilidisaini osakond

dotsent (1,0 kohta)

Ajavahemikuks 01.09.2010–31.08.2013

VABADE KUNSTIDE TEADUSKOND

Joonistamise õppetool

joonistamise õpetajad (3 kohta 1,0 töökoormusega)

KUNSTIKULTUURI TEADUSKOND

Kunstiteaduse Instituut

saksa keele õpetaja (1,0 kohta)

Konkursil osalemiseks esitada:

avaldus Eesti Kunstiakadeemia rektori nimele;

haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument või selle notariaalselt kinnitatud koopia;

vormikohane elulookirjeldus nii paberkandjal kui digitaalselt, professori ametikohale kandideerijatel nii eesti kui inglise keeles;

loominguliste erialade puhul – digitaalne portfoolio oma töödest (10–25 teost jpg-failina, maksimaalne laius 800 pikslit);

teaduserialade puhul teadustööde nimekiri (võimalusel koos olulisemate publikatsioonide separaatide või koopiatega);

oma nägemus taotletaval ametikohal töötamisest:

  • dekaani, professori ametikohale kandideerimisel oma nägemus teaduskonna juhatamisest ja arendamisest nii eesti kui inglise keeles, nii paberkandjal kui digitaalselt (salvestatud CD-l);

  • osakonna/õppetooli juhataja, professori ametikohale kandideerimisel oma nägemuse osakonna/õppetooli juhatamisest ja arendamisest, erialaõpetuse arendamisest, koostööst teiste Eesti Kunstiakadeemia akadeemiliste struktuuriüksustega ja tugistruktuuriga ning rahvusvahelisest koostööst nii eesti kui inglise keeles, nii paberkandjal kui digitaalselt (salvestatud CD-l);

  • professori ametikohale kandideerimisel oma nägemus erialaõpetuse arendamisest, koostööst teiste Eesti Kunstiakadeemia akadeemiliste struktuuriüksustega ja tugistruktuuriga ning rahvusvahelisest koostööst nii eesti kui inglise keeles, nii paberkandjal kui digitaalselt (salvestatud CD-l);

  • dotsendi ametikohale kandideerimisel oma nägemus taotletaval ametikohal töötamisest, erialaõpetuse arendamisest, koostööst teiste Eesti Kunstiakadeemia akadeemiliste struktuuriüksustega ja tugistruktuuriga ning rahvusvahelisest koostööst nii paberkandjal kui digitaalselt (salvestatud CD-l);

õpetaja ametikohale kandideerijal tuleb esitada lisaks punktides 1-3 loetletule oma õpetamise metoodika tutvustus ja portfoolio oma loomingust ja pedagoogilisest tegevusest paberkandjal;

konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (originaalkeeles kataloogid, raamatud, avalikkuse retseptsioonid, jne).

Kandideerimismaterjalid palume esitada hiljemalt 01.03.2010 kell 16.00 Eesti Kunstiakadeemia personaliosakonda (Estonia pst 7, 10143 Tallinn, ruum 540) suletud ümbrikus märgusõnaga „Konkurss“. Digitaalselt soovitud materjalid palume lisada CD-l ümbrikusse.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate nõuete ja konkursi kohta ning CV vorm on saadaval Eesti Kunstiakadeemia kodulehel www.artun.ee/konkurss või telefonil 626 7306 või e-maili aadressil julia.leitsinger@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemiast

  1. juubelit tähistav Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on katkematult tegutsenud 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvuslikuks ja rahvusvaheliseks innovaatiliseks keskuseks. EKA tegeleb peale aktiivse õppe-ja teadustöö ka loometööga ning pakub Avatud Akadeemia kaudu täiendkoolitust. Eesti Kunstiakadeemias õpib hetkel üle 1100 tudengi, kellest mitmed täiendavad end õppetöö vältel väliskõrgkoolides. EKA teeb koostööd ligi 100 välisülikooliga ning on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige. Lisa www.artun.ee

Teate edastas

Solveig Jahnke

Avalike suhete juht

Eesti Kunstiakadeemia

Tel 6 267 111

Mob 56 26 4949

.