Tagasi

Eesti Arhitektuurikeskuse Arhitektuuri Trampliini pilootprojekt jõudis edukalt lõpule

Arhitektuuri Trampliin 27.03.2013. Foto Jana Rikberg

Pakkumaks tuge Eesti arhitektuurivaldkonna ettevõtetele kutsus Eesti Arhitektuurikeskus ellu 4-kuulise arenguprogrammi Arhitektuuri Trampliin. Programmi pilootprojekti valitud ettevõtete jaoks töötati välja mitmekülgne täiendkoolituste pakett. Programmi keskseks osaks oli tihe koostöö mentoritega, kes auditeerisid arhitektuuribüroo hetkeseisu ja nõustasid programmis osalejaid erinevate arengu- ja ärimudelite osas. Programmis osalenud ettevõttel on oma mentoriga võimalik koostööd jätkata ka edaspidi.

Arhitektuuri Trampliin andis „tööriistad“ ja võimaluse õppida, kuidas oma bürood arendada ja kasvatada ning viia seda ellu kogenenud mentori käe all.

Arhitektuuri Trampliini pilootprogrammis käsitletud teemad:

 • Arhitektuurivaldkonna ettevõtte ärimudel
 • Arhitektuurivaldkonna ettevõtte kasvuplaan ja ekspordiplaan. Kasvustrateegiad
 • Arhitektuuriteenuse ekspordituru valik ja sihtkliendid, müügikanalite leidmine, kommunikatsioon eksporditurul
 • Ärimudeli, kasvuplaani ja ekspordi arendamine
 • Arhitektuuriteenuste turundus, turunduse planeerimise põhimõtted
 • Kommunikatsioonivahendid arhitektuurivaldkonnas

Osalejad said teadmisi järgnevas:

 • Kuidas nende ettevõte teenib raha
 • Kuidas luua ja arendada kliendisuhteid
 • Kuidas turundada oma bürood
 • Kuidas turgu uurida ja klientide vajadusi teada saada
 • Kuidas leida sihtturg
 • Kuidas oma bürood arendada ja kasvatada
 • Kuidas esineda ning oma ideid presenteerida
 • Kuidas koostada enda büroo jaoks kasvuplaan

Samuti said arenguprogrammis osalenud vastuseid oma küsimustele büroo tegevuse, arendamise ja kasvamise osas.

Arhitektuuri Trampliin oli suunatud nii Eesti Arhitektuurikeskuse ekspordiklubi AKU liikmesbüroodele kui ka teistele Eesti arhitektuuribüroodele, kel soov kasvatada konkurentsivõimet ning eesmärk siseneda lähitulevikus välisturgudele.

Arhitektuuri Trampliin andis võimaluse täiendada nii büroode koostöö- kui kommunikatsioonioskuste arsenali. Koolituste ja kogu programmi vältel suunati büroosid omavahel koostööd tegema. Osalenutele sai selgemaks kas ja mis suunal on vajalik spetsialiseeruda ning millises valdkonnas oleks vaja vastava valdkonna spetsialisti poole pöörduda.

Programmi läbis 15 arhitektuuri- ja sisearhitektuuribürood, teiste seas Arhitektuuribüroo PLUSS, Arhitektuuribüroo JVR, Kamp Arhitektid ning sisearhitektuuribürood PINK, Hannes Praks OÜ ja KAOS Arhitektid, Laika, Belka&Strelka,
Irene Roos Sisearhitektuuribüroo OÜ ning  JAN&KEN OÜ.

 

Arhitektuuri Trampliini osalejate tagasiside:

KAMP Arhitektid
Jan Skolimowski, Peeter Loo, Kaspar Kruuse
http://www.kamp.ee/

Mida te antud koolitusprogrammis kõige kasulikumaks pidasite: kas koolitusi, mentorklubi või mentorkohtumisi. Milles see kasu seisnes?
Kõige rohkem otsest kasu oli kohtumisest mentoriga, kes kõrvaltvaataja pilguga hindas, millised me välja paistame ja soovitas, kuidas paremini oma tugevaid külgi esile tuua. Koolitus andis ülevaate ettevõtluse põhitõdedest, mis üldisemas plaanis kindlasti kasuks tuleb.

Mille jaoks saite inspiratsiooni programmist? Mida hakkate esimese tegevusena ettevõttes muutma?
Esmalt parandame klientidega suhtlemise poolt, teeme ringi dokumentide vormistused. Kodulehe ülesehitust peaksime muutma, et oleks lihtsam huvipakkuvat teemat leida. Mõtleme läbi tööd, mida me parema meelega teeme ja milles tugevad oleme ning toome need selgemini välja. Samuti kaardistame oma koostööpartnerid. Oma kasvuplaanidele saime kindlust juurde.

Miks soovitaksite teistel arhitektuuri valdkonna ettevõtetel Arhitektuuri Trampliini programmis osaleda?
Arhitektuuribüroo on enamasti äriettevõtte vormiga, mis töötab kindlate reeglite järgi ning mida tuleb suunata ja arendada. Hästi toimiv äri ei sega loomingulist tegevust, pigem vastupidi. Koolitusest saime küll infot äri põhitõdede ning toimimise kohta, kuid erialaspetsiifilisi soovitusi ja nõuandeid oli vähem.

Laika, Belka & Strelka
Malle Jürgenson, Krista Lepland

Mida te antud koolitusprogrammis kõige kasulikumaks pidasite: kas koolitusi, mentorklubi või mentorkohtumisi. Milles see kasu seisnes?
Koolitusi ja eelkõige seetõttu, et need ärgitasid oma senist ja ka edaspidist tegevust teise nurga alt vaatama. Mentorklubi – võimalus kuulata teisi koolitusel osalenuid, jagada enda mõtteid ja saada teemat valdavatelt inimestelt vastukaja ja toetust. Ehk siis kasu oli suurem, võrreldes kulude ja kahjuga.

Mille jaoks saite inspiratsiooni programmist? Mida hakkate esimese tegevusena ettevõttes muutma?
Muutused on õnneks juba varem alanud, aga nüüd saame omada suuremat plaani ja vaateid.

Miks soovitaksite teistel arhitektuuri valdkonna ettevõtetel Arhitektuuri Trampliini programmis osaleda?

Soovitaks büroodele, kes huvituvad ärikoolituse baaskursusest. Arvame, et eriti valdkonnaspetsiifiline see arenguprogramm just polnud. Pigem omades nüüd rohkem teadmisi ärist on edaspidine enda tahtmises ja suutlikkuses kinni. Aga võibolla nii just ongi parem.

UUS PROGRAMM SÜGISEL 2013
4-kuulise Arhitektuuri Trampliini arenguprogrammi uus grupp alustab juba sügisel. Registreerimise info ning ajakava Trampliini sügistsükli kohta leidub peatselt Eesti Arhitektuurikeskuse kodulehel www.arhitektuurikeskus.ee. Lisainfot saab küsida Jana Rikbergi käest: jana@arhitektuurikeskus.ee

Täname koolitajaid:
Anu-Mall Naarits
Indrek Maripuu

Täname mentoreid:
Jaan Järv
Karin Kiviste

TOETAJAD
Arhitektuuri Trampliin sai teoks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Programmi toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Arhitektuuri Trampliin
www.arhitektuurikeskus.ee/haridus/koolitus

PROGRAMMI SOOVITAVAD
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Projektbüroode Liit
Eesti Puitmajaliit
Eesti Sisearhitektide Liit

LISAINFO
Jana Rikberg
Eesti Arhitektuurikeskus, teenuste ja koolitusjuht
jana@arhitektuurikeskus.ee, +372 51 13 685