Tagasi

ECIA juhatuse kohtumine Madridis, juuni 2016

Euroopa Sisearhitektide Ühenduse–ECIA juhatuse korraline istung leidis aset 9.–11. juunil Madridis, mille oluline eesmärk oli kohtumine ja koostöö uuendamine Hispaania sisearhitektide liidu liikmetega (CODDIM). CODDIM ühendab Hispaania 19 regiooni alaliitu, mida juhib värskelt valitud president Teresa Casas Gironast.

ECIA juhatuse fookuses oli töö sisearhitektuuri haridusprogrammiga, et luua toimiv kontaktvõrgustik Euroopa ülikoolide vahel, mille õppekavad on vastavuses ECIA haridusehartaga (2013); samuti valmistumine läheneva peaassamblee ümarlauaks, et kaardistada sisearhitektuuri eriala piiritleva seadusandluse olemus liidu liikmesriikides.

Istungi päevakorras oli arutelu ECIA 25. aastapäeva sisukas korraldamine sügisel 2017. ECIA juhatus tegi ettepaneku läheneva sündmusega seonduvalt ühendada ECIA peaassamblee ja SISU sümpoosion Euroopa südames, et liikmesriikide osalemine  oleks võimalikult sujuv ja laiapõhjaline.

Lisainfo:

info@esl.ee
tyyne@vaiklastudio.ee