Tagasi

ECIA juhatuse kohtumine Berliinis, märts 2016

11.–12. märtsil toimus Berliinis Euroopa Sisearhitektide Ühenduse–ECIA uue juhatuse korraline koosolek, kohtuti ka Saksa liidumaa sisearhitektide esindajatega (BDIA).

Fookuses on tugevate väliskontaktide arendamine ning uute liikmesriikide ühinemine, läbirääkimised käivad Bukaresti ja Budapesti suunal. Arutati sügisel Zyrichi lähistel toimuva peaassamblee korraldust ja kohtumise päevakava. Sündmuse peateemaks on sisearhitektuuri eriala piiriteva seadusandluse olemus liikmesriikides, mille eesmärk on kaardistada, kuidas on määratletud sisearhitekti tegevusväli inimese tervise ja ohutuse huvides.

Samuti oli päevakorras ECIA kommunikatsiooni kaasajastamine – töö käib uueneva kodulehe ning värske korporatiivgraafika osas, mis aitavad sisearhitektuuri eriala kommunikeerida kui ühiskonna, majanduse ja kultuuri elavat osa.

Tüüne-Kristin Vaikla
ECIA juhatuse liige
ESL nõukoja liige

Lisainfo:
info@esl.ee
tyyne@vaiklastudio.ee