Tagasi

EALi, ESLi, EMALi ja MKMi ühine töökoosolek

30. augustil toimus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töökoosolek, millel osalesid EALi, ESLi ja EMALi esindajad, MKMi ehitustegevuse valdkonnajuht Ivo Jaanisoo ning ehitus- ja elamuosakonna spetsialist Ülle Reidi.

Erialaliidud tutvustasid ministeeriumile suvel Lepaninas sõlmitud Autorsuse märkimise hea tava kokkulepet ja Arhitektuuri projekteerimise valdkonna pädevuse jaotuse hea tava kokkulepet.

Ühiselt tõdeti, et kokkulepete sõlmimine on väga oluline samm ja võimaldab edaspidi lahendada vaidlusküsimusi erialaliitude tasemel. Ministeerium lubas koostada kirjaliku seisukoha sise- ja maastikuarhitektide kvalifikatsiooni tõendamisel ja majandustegevusteadete esitamisel, mida saab edaspidi KOV-dega suhtluses kasutada

kirjaga. Ministeeriumi esindajad tundsid heameelt, et Arhitektuuri projekteerimise valdkonna pädevuse jaotuse hea tava kokkulepe aluseks on kutsesüsteem, mis on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist ja seob haridussüsteemi tööturuga ning aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Sisearhitektid ja maastikuarhitektid tõdesid, et mõlema eriala kutsestandardid on tänaste õppekavade koostajatele muudatuste aluseks.

Koosolekul tutvuti ka “Nõuded ehitusprojektile” määruse projektiga, mis saadetakse esimesele tutvumisringile oktoobris ja mille koostamisel on arvestatud sõlmitud kokkulepetega.

ESLi poolt osalesid töökoosolekul juhatuse esimees Pille Lausmäe ja kutsekomisjoni liikmed Aili Aasoja ja Priit Põldme.