Tagasi

Dr. Jukka Jokilehto raamatu esitlus ja avalik loeng

  1. mail kell 16.00 toimub EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas (Suur-Kloostri 11, Tallinnas) Prof. Jukka Jokilehto avalik loeng ajalooliste linnamaastike kaitsest ning tema raamatu „Arhitektuuri konserveerimise ajalugu“ esitlus.

Dr. Jukka Jokilehto raamatu „Arhitektuuri konserveerimise ajalugu“ esitlus ja avalik loeng ajalooliste linnamaastike kaitsest

Arhitekt Dr. Jukka Jokilehto on pärit Soomest, ta on töötanud üle kolmekümne aasta Kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise rahvusvahelises uurimiskeskuses Roomas (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM) ja missioonidel üle maailma. Ta on Nova Gorica Ülikooli professor ning UNESCO ja ICOMOSi konsultant.

Prof. Jokilehto loeng käsitleb UNESCO maailmapärandi komitee poolt väljatöötamisel olevat kontseptsiooni ajaloolistest linnamaastikest ja nende kaitsest laiemal filosoofilisel taustal.

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna külalisdotsendi Anneli Randla sõnul “on kultuuripärandi mõiste tänaseks laienenud meistriteostelt argikultuurile ning üksikobjektilt keskkonnale kõige laiemas mõttes. See on omakorda kaasa toonud uusi väljakutseid kultuuripärandi säilitamisele ja kaitsmisele ning loeng keskendubki ühele osale sellest probleemideringist.”

Jokilehto „A History of Architectural Conservation“ (Elsevier, 1999) eestindus ilmus EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna eestvõttel. Tegemist on esimese eestikeelse muinsuskaitse ajaloo ja teooria õpikuga, mis oma mitmekihilise ülesehituse tõttu on tänuväärne õppematerjal nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme tudengitele, ent küllap pakub uusi vaatenurki ka arhitektuuripärandi kaitse ja uurimisega tegelevatele spetsialistidele, olles seejuures kaasahaarav lugemine kõigile ajaloost ja ehituspärandist huvitatuile. Varem on raamat muuhulgas ilmunud ka jaapani, korea ja iraani keeles ning on õpikuna kasutusel mitmetes Euroopa ja Ameerika kõrgkoolides.

Jokilehto põhjalik uurimus käsitleb arhitektuuri restaureerimise ajalugu esiajaloost 20. sajandi lõpuni ning vaatleb kõiki olulisemaid arenguid nii Euroopas kui ka väljaspool. Eraldi esile tõstmist väärib muinsuskaitse teooria ja filosoofia ajaloo analüüs renesanssist tänapäevani (Petrarca, Raffael, Johann Joachim Winkelmann, Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, John Carter, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, John Ruskin, Alois Riegl, Gustavo Giovannoni, Gulio Carlo Argan, Cesare Brandi, Martin Heidegger jt).

Raamatu tõlkisid Elo Sova ja Kersti Unt, toimetasid Anneli Randla ja Marja Unt, kujundas Andres Tali ja trükkis Tallinna Raamatutrükikoda.

Raamat on müügil Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus (Estonia pst 7/Teatri väljak 1, Tallinnas) ja raamatupoodides.

Täiendav info:

Külalisdotsent Anneli Randla

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond

anneli.randla@gmail.com

Tel 5074131