Tagasi

Arhitektuuriteemalised arutelud ja erilahendusega alad Paide Arvamusfestivalil

Kutsume teid vaatama ja kuulma: 11.-12. augustil leiab Arvamusfestivalilt kaks arhitektuurivaldkonna asutuste korraldatud arutelu ning kaks ala, mille kontseptsiooni, disaini ja kerkimisse on oma panuse andnud EKA tudengid.

Arutelu reedel, 11. augustil kell 14.00-15.30 Teadusalal
Bioloogiline linn: ressursside ja energia tark kasutaja

Küsime, kuidas kavandada elukeskkonda nii, et linn oleks loodusressursside ammendaja asemel pigem ressursi ja energia tark kasutaja, senisest teadlikum ressursside n-ö ringleja, taastootja. Vaatame linna toimimist mitmes mõõtkavas linnamööblist materjali, hoonete, taristu ja liikuvuseni ning arutleme linliku ringmajanduse käivitamise viiside üle. Milliseid looduses toimivaid protsesse ja mehhanisme võiksime linnakeskkonna kavandamisel ja käitumisharjumuste suunamisel eeskujuks võtta?
Arutelu juhivad arhitekt Veronika Valk ja arhitekt, linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.
Osalejad: Rein Ahas – inimgeograafia professor, Tartu Ülikool, Lauri Tammiste – Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja,Eve Komp – arhitekt, Ruumiringluse eestvedaja
Arutelu korraldajad: EKA arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Arhitektuurikeskus

Arutelu reedel, 11. augustil kell 17.15-18.45 Hariduse alal
Millisest koolimajast tulevad homsed leidurid?

Igaühel meist – koolijuhil, õpetajal, õpilasel, lapsevanemal, arhitektil – on oma nägemus kaasaegsest õpikeskkonnast, kuid kuidas vormida need mõtted ruumiliseks? Kuidas sünnib hea kooliruum, mis oleks inspireeriv, õppimist toetav, turvaline ja paindlik? Kuidas olemasolevat kooliruumi parandada ja peidetud väärtusi üles leida? Missugune roll on selles heal lähteülesandel, kus on püstitatud eesmärgid ning koondatud võimalused, soovid ja vajadused? Tuleviku leidur vajab kasvamiseks toetavat ja innustavat ruumi, kuid missugune see on?
Arutelu juhivad Eesti Arhitektide Liidu president, EKA õppejõud ja Arhitektuurikooli õpetaja Katrin Koov ning Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja Arhitektuurikooli õpetaja Elo Kiivet.
Osalejad: Ralf Lõoke – arhitekt, AB Salto, Liina Karolin-Salu – Tartu Hansa Kooli direktor, Lauri Läänemets – Väätsa vallavanem
Korraldajad: EKA arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit

Teadusala

Teadusala saab erikujunduse sisearhitektuuri tudengitelt.
Lahenduses on kasutatud uudset materjali seenmütseeli, millest on kasvatatud spetsiaalselt teadusala koja jaoks seinapaneelid – iga paneel kasvab oma nägu ja on ainulaadne. Seinapaneelid on kasvatatud seeneniidistikust ja saepurust. Seenemütseeli on kasutatud saepuru põimiva liimina, mis seob pudeda tselluloosse kasvumeediumi ühtseks struktuuriks.

Idee- ja teostusmeeskonda kuuluvad sisearhitektuuri osakonna tudengid ja nende juhendajad: Siim Karro, Tamara Istanbouli, Erki Nagla, Leena Torim, Kärt Ojavee, Liisa Valdmann, Avo Tragel, Edina Dufala-Pärn, Rene Valner.

Ehitamist toetavad Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital, EKA sisearhitektuuri osakond, Eesti Teadusagentuur, Eesti Interneti SA, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Elumaja OÜ ning Eesti Arhitektide Liit.

Hariduse ala

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala tudengid Laura Pint ja Triin Vallner on kujundanud Hariduse alast väliraamatukogu, kus lisaks haridusteemalistele aruteludele saab raamatutest uusi mõtteid koguda ning erandlikult sel korral lugemisrõõmu pikendamiseks isegi raamatuid endaga kaasa võtta. Ala aitavad ehitada kursusekaaslased Keiti Lige, Reelika Reinsalu ja Ann Kristiin Entson.
Ehitamist finantseerivad Sihtasutus Archimedes ja Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Samuti täname väliraamatukogu valmimise eest: EKA arhitektuuri-teaduskond, AS Natural, Eesti Arhitektide Liit, Statistikaamet, Work in Estonia, Eesti Lastevanemate Liit, TÜ Haridusuuenduskeskus.

Lisaks on Teadusalal võimalik mõlemal Arvamusfestivali päeval kell 15.35-15.50 saada teada, mis materjal see mükoplast on, mida suvi läbi sisearhitektuuri osakonnas on paneelideks kasvatatud ja mida nüüd Teadusala ehitise küljes näha saab. Reedel räägivad sellest kohapeal Erki Nagla ja Siim Karro ning laupäeval Erki Nagla ja Tamara Istanbouli.

Jälgige meid sotsiaalmeedias:
Teadusala link Facebookis on leitav siit ning Hariduse ala info leiate siit.

Aitäh toetuse eest Eesti Kultuurkapitalile!

Kogu kava www.arvamusfestival.ee

Kohtumiseni Paide Arvamusfestivalil!

Täiendav info:
Anu Piirisild
Arhitektuuriarutelude ning Hariduse ala ja Teadusala ehitiste koordinaator
anu.piirisild@artun.ee