Tagasi

Arhitektiprotsendist

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) toetab sisearhitekt Hannes Praksi 28. novembri 2012.a. Eesti Päevalehe arvamusavalduses (http://www.epl.ee/news/arvamus/hannes-praks-tavakodanikudki-voiksid-raakida-oma-eetilistest-valikutest.d?id=65327108) ja originaaltekstis (http://hannespraks.ee/post/36732548187/arhitektiprotsent) esitatud seisukohti.

ESL taunib kategooriliselt igasugust sellist tegevust- nii altkäemaksu pakkumist kui ka võtmist, kuidas seda ka ei nimetataks. ESL on antud ülimalt kahetsusväärse probleemiga võidelnud juba aastaid ning konkreetsete näidetega pöördunud ka asjassepuutuvate institutsioonide (Politsei, Kaitsepolitsei) poole.

Iga liitu kuuluv sisearhitekt peaks lisaks oma isikliku eetika kriteeriumitele kindlasti järgima ka ESL sisearhitekti kutse-eetika norme (http://esl.ee/liidust/ESLKutseeetikanormid/), kus on konkreetselt sõnastatud- punkt 3.3 – Tööd vastu võttes jälgib sisearhitekt, et tasu vastaks tehtava töö mahule ja olulisusele ning ei võta teistelt osapooltelt vastu täiendavat finants- või muud tulu.

ESL

06.12.2012