Tagasi

22. oktoobril jõuab kasutajateni uus riigihangete register

22. oktoobril jõuab kasutajateni uus, tehniliselt kaasajastatud, värske välimuse ja tegevuspõhise loogikaga riigihangete register.

Seoses üleminekuga ei ole register kättesaadav vahemikus 18. – 21.10.2018, viimased teated avaldatakse 18.10.2018 kell 15.00. Esimesed pakkumuste tähtajad pärast katkestust on kolmapäeval, 24.10.2018, et anda pakkujatele aega uue keskkonnaga kohanemiseks.

Riigihangete registri infopäeva materjalid leiab siit.

Keskkonnaga on võimalik tutvuda juba praegu aadressil https://rhrkoolitus.fon.ee (sisenemine ID-kaardi/või mobiil IDga).

Uue registri loomisel on läbi viidud ühiseid testimisi nii hankijate kui pakkujate esindajatega ning sellest lähtuvalt on registrit täiendatud mitmete tagasisidest tulnud ettepanekutega. Oluliselt on täienenud info otsimise, leidmise ja tellimise teenused. Uues registris saab alates selle kasutusse võtmisest läbi viia kõiki samu menetlusliike, mis tänases registris on kasutusel. Lisatud on väikeostu korraldamise võimalus alla lihthanke piirmäära jäävate ostude tegemiseks. Hanke tingimuste osas on eesmärk suunata hankijaid üle minema failipõhiselt pakkumuste küsimiselt andmevormide põhisele lähenemisele. Koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega on loodud võimalus kasutada e-katalooge. Täiendavad võimalused, nagu e-oksjon, dünaamiline hankesüsteem, kvalifitseerimissüsteem või turuuringud, lisanduvad hiljem.

Küsimuste tekkimisel saab abi: register@riigihanked.riik.ee, 6113693, 611 3703.